top of page

Стаття 44. Терміни тимчасового перебування у Естонії

(1) Іноземець може перебувати в Естонії на певних умовах.

(2) Громадянин тієї іноземної держави, з якою укладено договір про безвізове переміщення або щодо якого є відмова від візових вимог, може перебувати в державах-учасницях Шенгенської конвенції, у тому числі в Естонії, до 90 календарних днів протягом будь-якого періоду тривалістю 180 днів, якщо інше встановлено міжнародним договором.
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силі з 02.04.2015]

(3) На підставі посвідки на проживання або довгострокової візи, виданих компетентною установою держави-учасниці Шенгенської конвенції, можна перебувати в Естонії до 90 календарних днів протягом 180 днів.
[RT I, 17.06.2020, 2 – в силі з 01.07.2020]

(3.1 ) На підставі посвідки на проживання, виданої переведеному в межах підприємства працівникові компетентною установою іншої держави-члена Європейського Союзу, в Естонії можна перебувати з метою переведення в межах підприємства протягом терміну дії такого посвідки на проживання.
[RT I, 03.01.2017, 2 – в силі з 17.01.2017]

(3.2 ) На підставі довгострокової візи або посвідки на проживання, виданої зазначеною в пункті 10 частини 1 статті 43 цього Закону компетентною установою держави-члена Європейського союзу, можна перебувати в Естонії з метою навчання до 360 днів, якщо іноземець прийнятий на навчання до бакалавра або на навчання в рамках прикладної вищої освіти, на навчання в бакалавріаті та магістратурі з інтегрованих навчальних програм, або в магістратуру чи докторантуру.
[RT I, 17.05.2018, 1 – у силі з 23.05.2018]

(3.3 ) На підставі довгострокової візи або посвідки на проживання, виданої зазначеною в пункті 10 частини 1 статті 43 цього Закону компетентною установою держави-члена Європейського союзу, можна перебувати в Естонії з метою зайняття науковою діяльністю протягом терміну дії цієї візи або посвідки на проживання , якщо короткострокова трудова діяльність іноземця зареєстрована у Департаменті поліції та прикордонної охорони.
[RT I, 17.05.2018, 1 – у силі з 23.05.2018]

(3.4 ) Якщо на зазначених у частині 33 цієї статті умовах іноземцю, який перебуває в Естонії, компетентною установою держави-члена Європейського Союзу видана довгострокова віза або дозвіл на проживання, член його сім'ї може тимчасово перебувати в Естонії протягом терміну дії цієї візи або посвідки на проживання.
[RT I, 17.05.2018, 1 – у силі з 23.05.2018]

(4) Іноземець – член суднового екіпажу може бути допущений до Естонії як транзитного пасажира, якщо метою в'їзду до Естонії є початок або закінчення роботи як член судового екіпажу на судні, що знаходиться в естонському порту, початок роботи на іншому судні, що знаходиться в естонському порту, а у передбачених міжнародними договорами випадках перехід на судно в іншій державі, або повернення до країни походження.

bottom of page