top of page

Стаття 60. Довгострокова віза

(1) Довгострокова віза може бути видана іноземцеві для одноразового або багаторазового в'їзду до Естонії та для тимчасового перебування в Естонії.

(2) Довгострокова віза може бути видана з терміном дії до 12 місяців.
[RT I, 23.03.2011, 2 – в силі з 05.04.2011]

(3) Довгострокова віза може бути видана на строк перебування до 365 днів протягом дванадцяти послідовних місяців, якщо інше не встановлено міжнародним договором.
[RT I, 03.01.2017, 2 – в силі з 17.01.2017]

(4) [Частина недійсна - RT I, 02.07.2013, 3 – в силі з 01.09.2013]

(5) [Частина недійсна - RT I, 02.07.2013, 3 – в силі з 01.09.2013]

(6) Весь термін перебування іноземця на підставі довгострокової візи не повинен перевищувати 548 днів протягом послідовних 730 днів, якщо інше не встановлено міжнародним договором.
[RT I, 03.01.2017, 2 – в силі з 17.01.2017]

(7) Положення частини 6 цієї статті не застосовуються до іноземців, чия короткочасна робота зареєстрована на підставі частини 10 статті 106 цього Закону, якщо іноземець раніше перебував у державі на підставі довгострокової візи в інших цілях, крім сезонної роботи.
[RT I, 03.01.2017, 2 – в силі з 17.01.2017]

bottom of page