top of page

Стаття 62. Умови видачі візи

(2) Довгострокова віза може бути видана іноземцеві, якщо:

1) він має чинний проїзний документ;

2) мета його клопотання про довгострокову візу Естонії є обґрунтованою;

3) у нього є достатні кошти, щоб покрити витрати на проживання та перебування під час перебування в Естонії, а також щоб повернутися до своєї країни походження або до транзитної держави;

4) він має дійсний договір страхування, що гарантує оплату обумовлених його хворобою або травмою витрат на лікування протягом терміну дії візи, а у разі багаторазової візи – до закінчення першого запланованого терміну перебування.
[RT I, 17.06.2020, 2 – в силі з 01.07.2020]

(3) При видачі довгострокової візи не потрібна наявність договору медичного страхування, якщо згідно із Законом про медичне страхування іноземець є особою, застрахованою у порядку обов'язкового медичного страхування або у разі оплати витрат на лікування іноземця іншою державою, або міжнародною організацією, або у випадках, передбачених міжнародними договорами.

bottom of page