top of page

Стаття 681 . Продовження терміну перебування у зв'язку з короткостроковим періодом роботи іноземця в Естонії

(1) Якщо іноземець клопотає про продовження терміну перебування, визначеного візою, на підставі частини 41 статті 67 цього Закону, його короткострокова робота в Естонії має бути попередньо зареєстрована у Департаменті поліції та прикордонної охорони

(2) Якщо термін перебування іноземця продовжується на підставі частини 41 статті 67 цього Закону, також можна продовжити термін перебування, визначений довгостроковою візою, подружжя/чоловіка іноземця, неповнолітню та повнолітню дитину, які за станом здоров'я або через каліцтво не в змозі самостійно справлятися з повсякденним життям, на тих самих умовах, що і щодо зазначеного іноземця.
[RT I, 03.01.2017, 2 – в силі з 17.01.2017]

bottom of page