top of page

Стаття 104. Правові підстави для роботи в Естонії іноземців, які тимчасово перебувають в Естонії

(1) Іноземець, який тимчасово перебуває в Естонії, може працювати в Естонії, якщо роботодавець зареєстрував його короткострокову роботу в Департаменті поліції та прикордонної охорони, або якщо його право на роботу в Естонії випливає безпосередньо із закону або ратифікованого Рійгікогу міжнародного договору.
[RT I, 17.06.2020, 2 – в силі з 01.07.2020]

(2) Іноземцю, який тимчасово перебуває в Естонії, заборонено працювати в Естонії, якщо роботодавець не зареєстрував його короткострокову роботу в Департаменті поліції та прикордонної охорони, за винятком випадків, передбачених ратифікованим Рійгікогу міжнародним договором або законом.
[RT I, 17.06.2020, 2 – в силі з 01.07.2020]

(3) Іноземцю, який перебуває в Естонії без законної підстави, заборонено працювати в Естонії, в тому числі зобов'язаний по виїзду з Естонії, покладений на нього адміністративним актом або рішенням суду, забороняється працювати в Естонії.
[RT I, 23.03.2015, 1 – в силі з 02.04.2015]

bottom of page