top of page

Стаття 43. Законні підстави для в'їзду до Естонії та тимчасового перебування в Естонії

(1) Для в'їзду в Естонію та тимчасового перебування в Естонії іноземець повинен мати законну підставу. Законними підставами для тимчасового перебування іноземця в Естонії є:

1) віза, видана компетентною установою Естонії;

2) віза, видана компетентною установою держави-учасниці Шенгенської конвенції, якщо умови візи не виключають права на перебування в Естонії;

3) право на перебування в Естонії, що випливає безпосередньо з міжнародного договору;

4) право на перебування в Естонії, що випливає з рішення Уряду Республіки про відмову від візових вимог;

5) право чи обов'язок перебувати в Естонії, які випливають безпосередньо із закону, судового рішення чи адміністративного акта;

6) посвідка на проживання, видана компетентною установою держави-учасниці Шенгенської конвенції;
[RT I, 23.03.2015, 1 – у силі з 01.01.2016]

7) видане Міністерством закордонних справ дипломатичне посвідчення особи акредитованому в Естонії персоналу, членам сімей персоналу та приватному персоналу дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій;
[RT I, 03.01.2017, 1 – чинний з 01.02.2017]

8) право на перебування в Естонії, що виходить із закінчення терміну дії термінового посвідки на проживання;
[RT I, 23.03.2015, 1 – у силі з 01.01.2016]

9) посвідка на проживання, видана переведеному в межах підприємства працівникові (далі - посвідка на проживання, видана переведеному в межах підприємства працівникові) компетентною установою держави-члена Європейського союзу на підставі директиви Європейського Парламенту та ради 2014/66/ЄС про умови в'їзду та проживання громадян третіх країн у рамках внутрішньокорпоративного перекладу (Офіційний журнал ЄС L 157, 27.05.2014, стор. 1–22).
[RT I, 03.01.2017, 2 – в силі з 17.01.2017]

10) Довгострокова віза або посвідка на проживання, видані компетентною установою держави-члена Європейського союзу на підставі директиви Європейського Парламенту та ради 2016/801/ЄС про умови в'їзду та проживання громадян третіх країн з метою наукових досліджень, навчання, стажувань, волонтерської діяльності, обміну студентом або освітніх проектів, а також роботи за програмою «au pair» (Офіційний журнал ЄС 132, 21.05.2016, стор. 21–57) для проведення науковців наукової роботи або навчання студента.
[RT I, 17.05.2018, 1 – у силі з 23.05.2018]

(2) Довгострокова віза, видана компетентною установою держави-учасниці Шенгенської конвенції, є законною підставою для перебування іноземця в Естонії відповідно до постанови (ЄС) Європейського парламенту та Ради № 265/2010 про внесення змін та поправок до Конвенції про застосування Шенгенської угоди та до постанови (ЄС) № 562/2006 щодо перетину людьми кордонів на підставі довгострокової візи (Офіційний журнал Європейського Союзу L 85, 31.03.2010, сс. 1–4).
[RT I, 23.03.2011, 2 – в силі з 05.04.2011]

(3) Законною підставою для перебування в Естонії ув'язнених, ув'язнених та арештованих, які перебувають в Естонії в пенітенціарній установі, є законна підстава, зазначена в пункті 5 частини 1 цієї статті, і в період перебування в пенітенціарній установі вони не повинні мати іншого встановленого цим Законом чи іншим законом законної підстави перебування в Естонії.

(3.1 ) Покладений адміністративним актом або судовим рішенням обов'язок виїзду з Естонії не є законною підставою для тимчасового перебування іноземця в Естонії у значенні пункту 5 частини 1 цієї статті.
[RT I, 03.01.2017, 1 – чинний з 18.01.2017]

(3.2 ) Міністр або, за наданим ним повноваженням, генеральний директор Департаменту поліції та прикордонної охорони, що відповідає за дану сферу, може в екстреній ситуації або при надзвичайному положенні видати іноземцю, який перебуває в Естонії, чиєму поверненню в країну походження заборонено у значенні пункту 5 частини 1 цієї статті.
[RT I, 06.05.2020, 1 – в силі з 07.05.2020]

(4) Підстава, встановлена пунктом 8 частини 1 цієї статті, є законною підставою для перебування іноземця в Естонії протягом 90 днів, наступних за днем закінчення строку дії посвідки на проживання, якщо дія термінового посвідки на проживання іноземця закінчилася після настання строку.
[RT I, 23.03.2015, 1 – у силі з 01.01.2016]

(5) Підстава, встановлена пунктом 8 частини 1 цієї статті, є законною підставою для перебування іноземця в Естонії протягом 270 днів, наступних за днем закінчення дії строкового посвідки на проживання, виданого на підставі пункту 3 статті 118 або пункту 6 частини 1 статті 181 цього Закону, якщо дія термінового посвідки на проживання іноземця закінчилася після настання строку.
[RT I, 17.05.2018, 1 – у силі з 23.05.2018]

(6) Вид на проживання, виданий переведеному в межах підприємства працівникові, є законною підставою для перебування в Естонії з метою виконання роботи в рамках переказу в межах підприємства, а також для пересування у вигляді транзиту в іншу державу-член Європейського союзу з метою переведення в межах підприємства. [RT I, 03.01.2017, 2 – в силі з 17.01.2017]

bottom of page